Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

Tin tức & Sự kiện

Công bố thông tin năm 2024

04/12/2024, 2:59

+ Nghị quyết HĐQT và Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Xem

Công bố thông tin năm 2023

04/28/2023, 2:48

+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán Xem + Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 Xem + Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Xem + Báo cáo trở thành…

NĂM 2020

02/12/2020, 3:56

NĂM 2019

01/07/2019, 9:38

NĂM 2018

02/05/2018, 4:26

NĂM 2017

04/21/2017, 3:25