Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

NĂM 2019

1. Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Xem

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Xem

3. Báo cáo thường niên năm 2018

Xem

4. Gia hạn ngày tổ chức Đại hội cổ đồng thường niên năm 2019

Xem

5. Thông báo tổ chức Đại hội cổ đồng thường niên năm 2019

Xem

6. Tài liệu tổ chức Đại hội cổ đồng thường niên năm 2019

Xem

7. Nghị quyết Đại hội cổ đồng thường niên năm 2019

Xem

8. Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2018

Xem

9. Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Xem

10. Công bố công ty kiểm toán ký hợp đồng kiểm toán

Xem

11. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Xem 

12. Báo cáo không còn là cổ đông lớn

Xem 

13. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Xem 

14. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Xem 

15. Báo cáo không còn là cổ đông lớn

Xem 

16. Báo cáo cổ đông lớn

Xem 

17. Nghị quyết Hội đồng quản trị chi tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2019

Xem 

18. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi cổ tức Đợt 1 năm 2019

Xem 

19. Báo cáo không còn là cổ đông lớn

Xem 

20. Báo cáo trở thành cổ đông lớn

Xem 

21. Báo cáo Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ

Xem 

22. Báo cáo Kết quả Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ

Xem 

23. Báo cáo Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ

Xem 

24. Báo cáo Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ

Xem 

25. Công bố Quyết định Cục thuế về việc vi phạm hành chính về thuế

Xem 

25. Công bố Quyết định Cục thuế về việc vi phạm hành chính về thuế

Xem 

 

 

 

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Truy cập hôm nay: 0
  • 7 ngày trước: 0
  • 30 ngày trước: 0
  • Thành viên trực tuyến: 0