Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

THÔNG BÁO LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ MỜI HỌP ĐHĐCĐ 2018

05/15/2018, 1:58

Kính gởi :  Quý vị cổ đông Công ty CP In số 4           THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG  HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN Năm 2018           – Căn…2,4 triệu đồng một cặp bưởi trưng Tết khắc hình Hoàng Sa, Trường Sa

12/15/2015, 6:57

Đặt kế hoạch sản xuất 1.000 trái cho Tết Bính Thân, nhưng kết quả thành công chỉ đạt 40% nên lượng hàng cung ứng cho thị trường không đủ.Các tin khác

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Truy cập hôm nay: 0
  • 7 ngày trước: 0
  • 30 ngày trước: 0
  • Thành viên trực tuyến: 0