Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

THÔNG BÁO CHI TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2020

THÔNG  BÁO

TẠM  ỨNG  CỔ  TỨC  ĐỢT  I  NĂM  2020

          – Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020.

          – Căn cứ Nghị Quyết số 07/NQ-HĐQT-IN4 ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In số 4.

          Công ty Cổ phần In Số 4 trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông về việc chi tạm ứng cổ tức đợt I của năm 2020 như sau :

          1/ Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt I/2020 :  10%/Giá trị cổ phần sở hữu

          2/ Thời gian chi trả cổ tức : Từ ngày 28/12/2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP IN SỐ 4 TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Truy cập hôm nay: 0
  • 7 ngày trước: 0
  • 30 ngày trước: 0
  • Thành viên trực tuyến: 0