Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

CÔNG BỐ NGÀY THỰC HIỆN QUYẾN CHI TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2014 BẰNG TIỀN MẶT

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN

QUYỀN CHI TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 – NĂM 2014


1.      Công ty                                  :         CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

 

2.      Trụ sở chính                          :         61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. HCM.

3.      Điện thoại                             :         08 38 291312           

–          Fax :   08 38 297577

 

4.      Nội dung thông tin công bố: Báo cáo thực hiện quyền chi cổ tức đợt 1 năm 2014 của Công ty Cổ phần In số 4.

      Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 19 tháng 09 năm 2014.

 

      Ngày thực hiện quyền : ngày 07 tháng 10 năm 2014.

      Tỷ lệ cổ tức chi trả  :  10%/cổ phần sở hữu

 

 

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

 

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Do

(Đã ký) 

 

 

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Truy cập hôm nay: 0
  • 7 ngày trước: 0
  • 30 ngày trước: 0
  • Thành viên trực tuyến: 0