Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2013

 

Kính gửi:

–    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

–   Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

    – Tên công ty đại chúng         : CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4    

    – Địa chỉ trụ sở chính: 61 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

  – Điện thoại: 3.8291312           Fax: 3.8297577 

  – Email                                    : ctcpin4@gmail.com

    – Vốn điều lệ                          : 12.000.000.000 đồng

    – Mã chứng khoán                  : IN4

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

1.      Các cuộc họp của Hội đồng quản trị mở rộng:

Stt

Thành viên HĐQT 

Chức vụ

Số buổi họp tham dự

Tỷ lệ

Ghi chú 

1

Ông Phan Chí Trung

Chủ tịch

9

100%

 

2

Ông Nguyễn Văn Do

P. Chủ tịch

9

100%

 

3

Ông Phạm Trần Thọ

Thành viên

9

100%

 

4

Bà Trần Thị Hạnh

Thành viên

9

100%

 

5 

Ông Trần Văn Nhanh

Thành viên

9

100% 

 

6

Bà Lê Thị Đan Phương

TB Kiểm soát

9

100%

 

2.      Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

a) Căn cứ tinh thần Bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP In số 4 và các bản quy chế hiện có tại doanh nghiệp, thông qua các buổi họp của Hội đồng quản trị mở rộng và các phiên họp giao ban định kỳ, Hội đồng quản trị đã có ý kiến và quyết định để hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thu được kết quả cao nhất và đồng thời có thể hạn chế các rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh như sau:

–         Xem xét và thông qua đơn giá tiền lương năm 2013 làm cơ sở để Ban quản lý điều hành có điều kiện chi trả lương cho người lao động đồng thời bảo đảm được thu nhập của doanh nghiệp như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã giao cho Hội đồng quản trị.

–         Phối hợp cùng làm việc với Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt trong suốt quá trình kiểm toán các Báo cáo tài chính 6 tháng, năm 2013.

–         Thống nhất chủ trương xây dựng mới Phân xưởng Phan Đăng Lưu với kết cấu 1 trệt một lầu bằng hình thức đấu thầu từ khâu thiết kế đến thi công nhằm tìm được các đối tác có đầy đủ năng lực và mức giá tiết kiệm nhất.

–         Thông qua đấu thầu, xét và chọn đơn vị ký kết Hợp đồng kinh tế với các yêu cầu:

+ Tư vấn, xác lập hồ sơ và thực hiện toàn bộ thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất với thời hạn 50 năm theo phương thức nộp tiền thuê đất hàng năm tại khu đất : 59/6 Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận.

+ Xin cấp giấy phép xây dựng.

+Cung cấp hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình.

–         Đồng ý chủ trương bán 13 máy in typo đặt tay 65 x 50 (đã hết khấu hao) thông qua hình thức chào hàng cạnh tranh (đăng thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng).

–         Đồng ý chủ trương đầu tư máy móc thiết bị in để nâng cao năng lực và chất lượng sản phẩm, cụ thể như sau: bằng hình thức đấu thầu sẽ trang bị 1 máy gấp sách, 1 máy vô bìa keo, 1 máy cắt sách 3 mặt

–         Đồng ý chủ trương đầu tư máy in kỹ thuật số để chuyển đổi cơ cấu mặt hàng và in số bù cho khâu vé số.

v        Nước sản xuất: Nhật Bản,

v        Tình trạng: mới 100%

b) Đánh giá việc thực hiện và kết quả sản xuất kinh doanh 2013, từ đó dự kiến mức chi cổ tức cho các cổ đông như sau:

v        Chi cổ tức đợt 1 trên cơ sở báo cáo 6 tháng đầu năm là 10%/giá trị cổ phần (đã chi tháng 8/2013)

v        Cổ tức cả năm dự kiến là 24% sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phê duyệt (đợt 2 còn chi là: 14% = 24% – 10%)

3.      Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt

Số Nghị quyết/ Quyết định

Ngày 

Nội dung

1

Quyết định số 01-IN4-HĐQT

09/01/2013

Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2013

2

Nghị Quyết số 02-IN4-HĐQT

22/3/2013

Thẩm định kết quả kiểm toán do công ty Sao Việt, báo cáo mở thầu mua máy móc thiết bị và chia cổ tức năm 2012.

3

Nghị Quyết số 03-IN4-HĐQT

24/4/2013

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

4

Nghị Quyết số 04-IN4-HĐQT

25/06/2013

Thông qua đầu tư máy in kỹ thuật số, xây dựng PX Phan Đăng Lưu và chủ trương trong việc ký hợp đồng sản xuất lịch 2014

5

Nghị Quyết số 05-IN4-HĐQT

12/8/2013

Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm, dự kiến mức tạm ứng cổ tức đợt 1 và chiến lược sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm.

6

 

Nghị Quyết số 06-IN4-HĐQT

31/10/2014

 

Thanh lý máy in cũ không sử dụng, thẩm định đầu tư kỹ thuật số và tiến độ thực hiện, chủ trương Tham gia đấu thầu sách giáo khoa năm 2014

7

Nghị Quyết số 07-IN4-HĐQT

20/12/2013

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phân phối quỹ thưởng chia cho CBCNV

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán \

            Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1.      Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt

Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao dịch chứng khoán
(nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Số CMND/ ĐKKD

Ngày cấp CMND/ ĐKKD

Nơi cấp

CMND/ ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ

Ghi chú

1

Tổng Cty Văn Hóa Sài Gòn

 

Tổ chức

4106000014

03/12/2003

 

88 Trần Đình Xu, Quận 1, TP. HCM

612.000

51%

 

2

Phan Chí Trung

 

Chủ tịch

HĐQT,

P. Giám đốc

020113247

17/12/2008

TP. HCM

10 Lô B7, Cư Xá 30/4, Q Bình Thạnh, TP. HCM

9.800

0,82%

 

3

Nguyễn Văn Do

 

P. Chủ tịch HĐQT,

Giám đốc

022647286

25/06/2002

TP. HCM

44CO Cư xá 30/4, Q Bình Thạnh, TP.HCM

5.200

0,43%

 

4

Phạm Trần Thọ

 

Thành viên HĐQT,

P. Giám đốc

022023347

11/11/1998

TP. HCM

10/8/2 Nghĩa Phát, Q Tân Bình, TP. HCM

2.100

0,18%

 

5

Trần Thị Hạnh

 

Thành viên HĐQT,

Kế toán trưởng

021555637

17/03/2005

TP. HCM

 

80/2 Nguyễn Trường Tộ, Q Tân Phú, TP. HCM

9.200

0,77%

 

 

Trần Thị Tuyết Mai

 

 

 

 

 

 

10.600

0,88%

 

 

Trần Thị Ái Liên

 

 

 

 

 

 

10.350

0,86%

 

6

Trần Văn Nhanh

 

Thành viên HĐQT

022359601

08/10/2002

TP. HCM

63/6/2 Trần Quốc Tuấn, Gò Vấp, TP. HCM

4.550

0,38%

 

7

Lê Thị Đan Phương

 

Trưởng ban Kiểm soát

020705150

08/05/1999

TP. HCM

181/7/20E Phan Đăng Lưu, Q Phú Nhuận, TP. HCM 

8.750

0,73%

 

8

Nguyễn Hữu Tài

 

Thành viên Ban kiểm soát

290060851

04/03/2006

Tây Ninh

Khu phố 2, Phường 3, Thị  Xã Tây Ninh

1.970

0,16%

 

9

Trần Thành Quân Triết

 

Người được ủy quyền công bố thông tin

021793811

31/03/2004

TP. HCM 

78 Ngô Chí Quốc, Q Thủ Đức, TP. HCM

2.550

0,21%

 

  2.      Giao dịch cổ phiếu:

 

Stt

Người thực hiện giao dịch

Quan hệ với cổ đông nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng…)

Số cổ phiếu

Tỷ lệ

Số cổ phiếu

Tỷ lệ

 

 

Không có

 

 

 

 

 

 


  3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Không có.

V.        Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có. 

   Chủ tịch HĐQT

                                                                                                     Phan Chí Trung 

 

 

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Truy cập hôm nay: 0
  • 7 ngày trước: 0
  • 30 ngày trước: 0
  • Thành viên trực tuyến: 0