Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

CÔNG BỐ NGÀY THỰC HIỆN QUYẾN CHI CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2013 BẰNG TIỀN MẶT

 CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGÀY ĐĂNG KÝCUỐI CÙNG THỰC HIỆN

QUYỀN CHI CỔ TỨC ĐỢT 2 – NĂM 2013

 


1.      Công ty                                  :         CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

 

2.      Trụ sở chính                          :         61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. HCM.

 

3.      Điện thoại                             :         08 38 291312            –          Fax :    08 38 297577

 

4.      Nội dung thông tin công bố: Báo cáo thực hiện quyền chi cổ tức đợt 2 năm 2013 của Công ty Cổ phần In số 4.

      Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 20 tháng 05 năm 2014.

      Ngày thực hiện quyền : ngày 05 tháng 06 năm 2014.

 

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

GIÁM ĐỐC

 

Nguyễn Văn Do

(Đã ký) 

 

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Truy cập hôm nay: 0
  • 7 ngày trước: 0
  • 30 ngày trước: 0
  • Thành viên trực tuyến: 0