Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

CÔNG BỐ CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

CÔNG BỐ CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

 

 

1.      Tên giao dịch của công ty:   CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

Mã chứng khoán:                            IN4

Địa chỉ  trụ sở chính:                        61 Phạm Ngọc Thạch, P6, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại :                                     08.38 291 312             Fax:      08.38 297 577

Người thực hiện CBTT:                  Ông Nguyễn Văn Do

 

2.     Nội dung thông tin công bố: 

Công ty cổ phần In số 4 trân trọng báo cáo đến Quý Ủy ban và Quý Sở, quý vị cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2015 theo Hợp đồng số  08.15.364/AISC-DN2  ngày 03/08/2015

 

Tên đơn vị kiểm toán:          CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP. HCM (AISC) 

Địa chỉ: 389 A Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh   

Điện thoại:  08.38328964

 

 

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Truy cập hôm nay: 0
  • 7 ngày trước: 0
  • 30 ngày trước: 0
  • Thành viên trực tuyến: 0