Thị trường chứng khoán

Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Mã Ck TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Hình ảnh công ty

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

 

 

Công ty Cổ phần In số 4 thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Tổng Công ty Văn Hóa Sài Gòn) như sau :

 

Tên tổ chức thực hiện giao dịch : Tổng Công ty Văn Hóa Sài Gòn

* Số GPĐKDN : 4106000014

 

* Địa chỉ : 88 Trần Đình Xu, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

* Điện thoại : (84.8) 38365778

2.     Mã chứng khoán giao dịch : IN4 

3.     Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu năm giữ trước khi thực hiện giao dịch : 612.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ của Công ty CP In số 4)

4.     Số lượng cổ phiếu đăng ký bán : 72.000 cổ phiếu (6% vốn điều lệ của Công ty CP In số 4) 

5.     Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu năm giữ sau khi thực hiện giao dịch : 540.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 45% vốn điều lệ của Công ty CP In số 4)

6.    Mục đích thực hiện giao dịch : theo phương án thoái vốn được UBND TP. Hồ Chí Minh chấp thuận. 

7.     Phương thức giao dịch : bán trên sàn UPCOM

8.     Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch : từ ngày 20/03/2015 đến 14/04/2015

 

Thông tin truy cập

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Truy cập hôm nay: 0
  • 7 ngày trước: 0
  • 30 ngày trước: 0
  • Thành viên trực tuyến: 0